Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 22 2015

theowiec
theowiec
Pragnęła może zwierzyć się komuś z tego wszystkiego, ale jak wypowiedzieć ten nieokreślony smutek, zmienny jak rozpływające się obłoki, nieuchwytny jak wiatr.
Brakowało jej słów, okazji i śmiałości.
— Gustave Flaubert

June 12 2015

theowiec
Jeśli to nie jest miejsce, w którym łzy są zrozumiane,
Dokąd pójdę, żeby płakać?
Jeśli to nie jest miejsce, w którym mój duch dostanie skrzydeł,
Dokąd pójdę, aby polecieć?
Jeśli to nie jest miejsce, gdzie dostanę odpowiedź na moje pytania,
Dokąd pójdę, aby jej poszukać?
Jeśli to nie jest miejsce, w którym moje uczucia będą usłyszane,
Dokąd pójdę, żeby mówić?
Jeśli to nie jest miejsce, w którym zostanę zaakceptowany takim, jaki jestem,
Dokąd mogę pójść, żeby być?
Jeśli to nie jest miejsce, w którym spróbuję nauki i dorastania,
Gdzie mogę być właśnie mną?
— William J. Crocker
Reposted bymikrokosmos mikrokosmos

June 09 2015

theowiec
4259 c8a4
ktoś ma wątpliwości ? 
Reposted fromsiostry siostry viamentispenetralia mentispenetralia
theowiec
theowiec

italian-luxury: Cliffs of Santorini

theowiec
Najpiękniejszy rodzaj szczęścia to ten, w którym czujesz, że wszystko jest tak, jak powinno. Nie chodzi o wielkie, niesamowite wydarzenia, które zmieniają twoje życie o 180 stopni, tylko o spokój ducha, o zasypianie z poczuciem, że twoje jutro jest bezpieczne, a wszystkie sprawy są poukładane.
— Marta Kostrzyńska
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viamooncat mooncat

June 08 2015

6088 1b1a
Reposted fromsbguys sbguys vialaluna laluna
theowiec
theowiec
Santorini - <3 4ever

theowiec
0973 0127 500
no troszkę.
Reposted frombe-awesome-today be-awesome-today vialaluna laluna

May 22 2015

theowiec
PUUUUFF!
theowiec
Możesz się wściekać, ile chcesz, ale nic nie poradzisz na to, na co nic nie poradzisz.
— Haruki Murakami – Zniknięcie słonia
theowiec
Nie gadaj tyle. Nie mów bez końca, co myślisz, co uważasz, co twierdzisz, co chciałbyś, coś już zrobił, jakie masz plany, zamiary, nadzieje, perspektywy, szansę, z czym się nie zgadzasz, czemu się sprzeciwiasz, czego nie chcesz, przeciwko czemu protestujesz – w ciągłej obawie, że ktoś może nie wiedzieć o tobie czegoś bardzo ważnego, w ciągłej obawie, że inni mogą cię przesłonić.
— Ks. Mieczysław Maliński Elementarz dla początkujących, zaawansowanych i dojrzałych; Temat 1 KIM JESTEŚ?
Reposted fromgeralt geralt viaqazwsxedcrfvtgb qazwsxedcrfvtgb
theowiec
8974 8c2e
Reposted fromxalchemic xalchemic vialaluna laluna
theowiec
7721 f5d3
Reposted fromiliii iliii vialaluna laluna
theowiec
- Mam przeczucie, że będzie padał deszcz - powiedział Kłapouchy.
- Przecież niebo jest czyste, a słońce mocno świeci - zauważył Puchatek.
- Ha! Na początku zawsze wszystko dobrze wygląda - mruknął pod nosem osioł.
— A.A. Milne
Reposted frompsychoo psychoo viacudoku cudoku
theowiec
chcę cokolwieka <3 <3 <3 i balet i oprę i musical i koncert :D


to pójdę dziś na Pitch Perfect -.-
theowiec
don't ask. zaczynamy od początku.

May 21 2015

theowiec
tacy nie powinni istnieć
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl